Inicio » Taboleiro de anuncios » Información do anuncio

Data de publicación: 03/09/2021

Matrícula en graos con prazas vacantes 2021/2022. Corrección de erros

Detectados erros na publicación efectuada o 02/09/2021 no TEO, procédese a efectuar unha nova publicación que substitúe á anterior. O alumnado que reúna os requisitos académicos esixidos poderá matricularse nas titulacións nas que quedaron prazas vacantes. A matrícula farase de forma presencial nas administracións/UXAI dos centros en que se imparta cada titulación do 2 ao 16 de setembro de 2021 inclusive.

Documentos: