Inicio » Taboleiro de anuncios » Información do anuncio

Data de publicación: 16/09/2021

Puntuacións Fase A Concurso específico xefaturas de servizo

Resolución da Comisión de valoración do concurso específico para a provisión de diversos postos de traballo correspondentes ao persoal funcionario de administración e servizos da Universidade da Coruña, convocado por resolución do 3 de xuño de 2021 (DOG do 15 de xuño de 2021) na que se acorda: 1. Publicar as puntuacións correspondentes á valoración dos proxectos segundo se establece na Fase a) do apartado 2.1 da base terceira da convocatoria 2. Convocar ás persoas aspirantes para a exposición pública do proxecto

Documentos: