Inicio » Taboleiro de anuncios » Información do anuncio

Data de publicación: 23/11/2021

Relación definitiva e convo.primeiro exer.Escala Tec.Aux. Correos

RELACIÓN DEFINITIVA DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS Á CONVOCATORIA DE PROBAS SELECTIVAS PARA A PROVISIÓN DUNHA PRAZA DA ESCALA TÉCNICA AUXILIAR (SUBESCALA CORREOS) DA UNIVERSIDADE DA CORUÑA (SUBGRUPO C2)

Documentos: