Inicio » Taboleiro de anuncios » Información do anuncio

Data de publicación: 23/11/2021

Cualificacións provis. 2º exer e pauta respostas Escalas Tec. A2 prom.interna

RESOLUCIÓN do tribunal das probas selectivas para o ingreso na escala técnica de grao medio, subescalas do subgrupo A2, de persoal funcionario desta universidade, convocadas por Resolución do 27 de agosto de 2019 (DOG do 9 setembro) pola que se publican as respostas e as notas provisionais do segundo exercicio

Documentos: