Inicio » Taboleiro de anuncios » Información do anuncio

Data de publicación: 24/11/2021

Puntuacións definitivas Escala Técnicos de Xestión. Subgrupo A1

TRIBUNAL CUALIFICADOR DO PROCESO SELECTIVO PARA O INGRESO NA ESCALA DE TÉCNICOS DE XESTIÓN,SUBGRUPO A1, POLO SISTEMA DE PROMOCIÓN INTERNA (Convocado por Resolución do 27 de agosto de 2019, DOG nº 170 do 9 de setembro de 2019)

Documentos: