Inicio » Taboleiro de anuncios » Información do anuncio

Data de publicación: 26/11/2021

Corrección anexo relac. definitiva Escala tec. auxiliar. Subescala Correos.

CORRECCIÓN ANEXO.RELACIÓN DEFINITIVA DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS Á CONVOCATORIA DE PROBAS SELECTIVAS PARA A PROVISIÓN DUNHA PRAZA DA ESCALA TÉCNICA AUXILIAR (SUBESCALA CORREOS) DA UNIVERSIDADE DA CORUÑA (SUBGRUPO C2)

Documentos: