Inicio » Taboleiro de anuncios » Información do anuncio

Data de publicación: 17/03/2022

Relación aspirantes que superaron 3º exercicio e puntuacións fase concurso

Relación de aspirantes que superaron o terceiro exercicio xunto coas puntuacións acadadas por cada un deles na fase de concurso.

Documentos: