Inicio » Taboleiro de anuncios » Información do anuncio

Data de publicación: 25/01/2023

Axudas estadías predoutorais INDITEX 23. Relac. provisional axudas concedidas

Unha vez publicada a relación provisional de solicitudes admitidas e excluídas da convocatoria de axudas para estadías predoutorais UDC-INDITEX 2023, convocadas por resolución publicada no Taboleiro de Anuncios da UDC o 10 de novembro de 2022, e rematado o prazo de presentación da documentación requirida, esta vicerreitoría, en aplicación do previsto na convocatoria, resolve publicar a relación PROVISIONAL de axudas concedidas e excluídas.

Documentos: