Inicio » Taboleiro de anuncios » Información do anuncio

Data de publicación: 19/09/2023

Corrección TITULO Anexo Listaxe definitiva Gl (Escala técnica-Sub.Mantenemento)

Detectado que no TITULO do Anexo da Listaxe definitiva (Galego)figura Escala Administrativa, procédese a rectificalo por: Escala Técnica (Subescala mantementos)

Documentos: