Inicio » Taboleiro de anuncios » Información do anuncio

Data de publicación: 09/02/2024

Criterios de valoración concurso específico

Criterios de valoración da Fase a) do apartado 2.3 da Base Terceira da convocatoria do Concurso específico para a provisión de dous postos de traballo correspondentes ao persoal funcionario de administración e servizos convocado por Resolución do 30 de outubro de 2023 (DOG núm. 214 de 10 de novembro de 2023).

Documentos: