Solicitude praza PDI

Solicitante
Datos da praza
Documentos xustificativos dos requisitos
PDF JPEG PNG BMP GIF Tamaño máximo 5MB
PDF Tamaño máximo 5MB
PDF JPEG PNG BMP GIF Tamaño máximo 5MB
PDF JPEG PNG BMP GIF Tamaño máximo 5MB
PDF Tamaño máximo 5MB
PDF Tamaño máximo 5MB
PDF Tamaño máximo 5MB
PDF Tamaño máximo 5MB
Xustificantes do curriculum (só prazas de PDI laboral temporal)
PDF ZIP Tamaño máximo 5MB
PDF ZIP Tamaño máximo 5MB
PDF ZIP Tamaño máximo 5MB
PDF ZIP Tamaño máximo 5MB
PDF ZIP Tamaño máximo 5MB
PDF ZIP Tamaño máximo 5MB
PDF ZIP Tamaño máximo 5MB
Protección de datos
INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS
Responsable   Universidade da Coruña Máis info.
Finalidade   Realizar a tramitación administrativa deste formulario e calquera outro proceso derivado do mesmo. Máis info.
Lexitimación   O cumprimento dunha tarefa en interés público ou no exercicio de poderes públicos ou o consentimento das persoas interesadas cando corresponda. Máis info.
Destinatarios   Non está prevista a cesión a terceiros nin a súa transferencia a terceiros paises. Máis info.
Dereitos   As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos a través do rexistro telemático de esta sede ou nos rexistros presenciais da UDC dirixindo a súa solicitude á Secretaría Xeral da mesma. Máis info.
Conforme á normativa vixente de protección de datos persoais, a Universidade da Coruña (UDC) informa que os datos que se aporten mediante o presente formulario serán tratados de forma confidencial co fin de realizar a tramitación administrativa deste formulario e calquera outro proceso derivado da mesma.

Consentimiento sobre protección de datos