Inicio » Taboleiro de anuncios » Información do anuncio

Data de publicación: 24/04/2018

RR de modificación da RR de instrucións para a tramitación de IRS

Resolución reitoral que modifica a RR do 16/07/2002 de instrucións para a tramitación de indemnizacións por razón de servizo.

Documentos: