Detalles do trámite

Iniciar trámite

Nome Solicitude de bolsas de colaboración en departamentos

Unidade tramitadora SERVIZO DE ESTUDANTES

Finalidade Adxudicación de bolsas de colaboración en Departamentos que permitan a formación teórica e práctica do estudantado matriculado nun centro propio da Universidade da Coruña en estudos conducentes á obtención dun título oficial, mediante a realización de actividades de iniciación e apoio á investigación.

Descrición Solicitude da bolsa - electrónica

Aceptación/renuncia - papel

Perfís Estudante

Normativa Consultar

Información adicional Non hai información adicional

Tipo de trámite Mixto

Require certificado electrónico Non

Require taxas Non

Silencio administrativo Sentido negativo

Iniciar trámite