Todos os trámites

Mostrar/agochar todos os trámites

Xestión AcadémicaXestión Académica Perfís Accións
Bolsas Santander Cure Cepyme de prácticas en empresas Iniciar trámite
Expedición de títulos universitarios oficiais: primeiro e segundo ciclo, suplemento europeo ao título, e títulos de grao e de mestrado universitario Iniciar trámite
Solicitude de bolsas de colaboración en bibliotecas Iniciar trámite
Solicitude de bolsas de colaboración en departamentos Iniciar trámite
Solicitude de bolsas de colaboración propias Iniciar trámite
Solicitude de certificado de avaliación docente Iniciar trámite
Solicitude de certificado de docencia Iniciar trámite
Solicitude de matrícula en titulacións oficiáis de grao/mestrado Iniciar trámite
Solicitude de participación en concursos de PDI Iniciar trámite
Solicitude de recoñecemento/transferencia de créditos Iniciar trámite
Solicitude de simultaneidade de estudos entre distintas universidades Iniciar trámite
Solicitude de simultaneidade de estudos entre titulacións da UDC Iniciar trámite
InvestigaciónInvestigación Perfís Accións
Consultas e suxestións aos SAI Iniciar trámite
Inscrición a curso organizado polos SAI Iniciar trámite
Solicitude de análise nos SAI Iniciar trámite
Xestión EconómicaXestión Económica Perfís Accións
Alta/Baixa/Modificación terceiros Iniciar trámite
Outros trámitesOutros trámites Perfís Accións
Consulta, renovación e reserva en liña de préstamos Iniciar trámite
Exercicio de dereitos sobre tratamento de datos persoais Iniciar trámite
Proposta de publicación de libro Iniciar trámite
Solicitude acceso información pública Iniciar trámite
Solicitude de acceso ao Viveiro de Empresas da UDC Iniciar trámite
Solicitude de adquisicións de fondo bibliográfico Iniciar trámite
Solicitude de buscas bibliográficas Iniciar trámite
Solicitude de contacto coa biblioteca Iniciar trámite
Solicitude de préstamo interbibliotecario Iniciar trámite

Lenda de iconas

 • Require certificado electrónico
 • Tipo de trámite
 • Trámite activo
 • Trámite electrónico
 • Trámite presencial
 • Trámite mixto
 • Si
 • Non
 • Perfil do PAS
 • Perfil do PDI
 • Perfil do/a estudante
 • Perfil do/a cidadán/á