Detalles do trámite

Iniciar trámite

Nome Consultas e suxestións aos SAI

Unidade tramitadora SERVIZO DE APOIO A INVESTIGACION

Finalidade Expor unha consulta ou suxestión a unha unidade dos SAI

Descrición 1.- Entrar na páxina dos SAI da UDC.

2.- Abrir a pestana de Servizos para os Usuarios e pinchar en Consultas ou en Suxestións.

3.- Cubrir o formulario correspondente.

4.- Todas as consultas e suxestións expostas serán contestadas antes de dous días laborables desde que se recebe o formulario.

Perfís Cidadán

Normativa Consultar

Información adicional Non hai información adicional

Tipo de trámite Electrónico

Require certificado electrónico Non

Require taxas Non

Silencio administrativo Non definido

Iniciar trámite