Detalles do trámite

Iniciar trámite

Nome Proposta de publicación de libro

Unidade tramitadora SERVIZO DE PUBLICACIONS

Finalidade Formalizar a proposta de publicación de libros ante a Comisión de Publicacións da UDC.

Descrición 1.- Descarregar e cubrir formulario

2.- Adxuntar a documentación requerida no formulario

3.- Enviar o formulario e a documentación por correo electrónico a publica@udc.es, ou ben impreso / en soporte dixital (CD, DVD o Pen Drive) á oficina do Servizo de Publicacións (Edificio Xoana Capdevielle, 1º. Campus de Elviña, 15007 A Coruña)

4.- Remisión por parte do Servizo de Publicacións dun acuse de recibo

5.- Comunicación por correo electrónico da resolución da Comisión de Publicacións sobre a aceptación ou a desestimación do proxecto editorial

Perfís PDI

Normativa Consultar

Información adicional Non hai información adicional

Tipo de trámite Mixto

Require certificado electrónico Non

Require taxas Non

Silencio administrativo Non definido

Iniciar trámite