Detalles do trámite

Iniciar trámite

Nome Inscrición a curso organizado polos SAI

Unidade tramitadora SERVIZO DE APOIO A INVESTIGACION

Finalidade Preinscribirse a un curso organizado polos SAI

Descrición 1.- Entrar na páxina dos SAI da UDC.

2.- Abrir a pestana de Servizos para os Usuarios e pinchar en Formación.

3.- Cubrir o formulario de preinscrición.

4.- Tras recibir a súa preinscrición e tras a verificación de existencia de prazas, lle enviaremos unha mensaxe de correo electrónico confirmándolle a súa praza, ou ben, a súa inclusión nunha lista de espera.

5.- Formalización de matrícula: na mensaxe de confirmación se incluirán as instrucións para realizar a matrícula e se lle indicará un prazo para formalizala.

6.- Dentro do prazo que lle indiquemos na mensaxe de confirmación da reserva, debe entregarnos o comprobante de pago.

Perfís Cidadán

Normativa Consultar

Información adicional Non hai información adicional

Tipo de trámite Electrónico

Require certificado electrónico Non

Require taxas Si

Silencio administrativo Non definido

Iniciar trámite