Detalles do trámite

Iniciar trámite

Nome Solicitude de bolsas de colaboración en bibliotecas

Unidade tramitadora SERVIZO DE ESTUDANTES

Finalidade Adxudicación de X bolsas de colaboración en Bibliotecas que permitan a formación teórica e práctica do estudantado matriculado nun centro propio da Universidade da Coruña en estudos conducentes á obtención dun título oficial, mediante a colaboración en tarefas bibliográficas en bibliotecas dos centros propios da UDC.

Descrición Solicitude da beca - electrónica
Aceptación/renuncia - papel

Perfís Estudante

Normativa Consultar

Información adicional Non hai información adicional

Tipo de trámite Mixto

Require certificado electrónico Non

Require taxas Non

Silencio administrativo Sentido negativo

Iniciar trámite