Detalles do trámite

Iniciar trámite

Nome Solicitude de contacto coa biblioteca

Unidade tramitadora SERVIZO DE BIBLIOTECA UNIVERSITARIA

Finalidade Obter información sobre os servizos e recursos que ofrece a Biblioteca Universitaria. Enviar suxestións ou queixas.

Descrición Para cursar a solicitude é necesario:

1.- Enviar o formulario Contacta coa Biblioteca coa solicitude. Tamén poderá solicitar información persoalmente nas bibliotecas dos centros, telefonicamente ou por correo electrónico.

2.- Recibirá contestación por e-mail no prazo máximo de cinco días.

Perfís PDI PAS Estudante Cidadán

Normativa Consultar

Información adicional Non hai información adicional

Tipo de trámite Mixto

Require certificado electrónico Non

Require taxas Non

Silencio administrativo Non definido

Iniciar trámite