Detalles do trámite

Iniciar trámite

Nome Consulta, renovación e reserva en liña de préstamos

Unidade tramitadora SERVIZO DE BIBLIOTECA UNIVERSITARIA

Finalidade Ofrecer a cada usuario a posibilidade de consultar e accionar de xeito autónomo para coñecer o estado e historial dos seus préstamos, ou para facer reservas e renovacións.

Descrición Para realizar o propio usuario estas acción é necesario:

1.- Acceder ao Meu rexistro, identificándose co código de barras e o Pin da tarxeta universitaria.

2.- Realizará as consultas e operacións en liña que seleccione

Perfís PDI PAS Estudante

Información adicional Ver documento

Tipo de trámite Electrónico

Require certificado electrónico Non

Require taxas Non

Silencio administrativo Non definido

Iniciar trámite