Detalles do trámite

Iniciar trámite

Nome Consulta, renovación e reserva en liña de préstamos

Unidade tramitadora SERVIZO DE BIBLIOTECA UNIVERSITARIA

Finalidade Ofrecer a cada usuario a posibilidade de consultar e accionar de xeito autónomo para coñecer o estado e historial dos seus préstamos, ou para facer reservas e renovacións.

Descrición Acceder ao catálogo Crunia (https://crunia.udc.gal/) e "iniciar sesión", botón arriba á dereita, coas credenciais da Universidade da Coruña.

Premer en "Os meus préstamos" para consultalos ou renovalos.


Perfís PAS Estudante

Información adicional Ver documento

Tipo de trámite Electrónico

Require certificado electrónico Non

Require taxas Non

Silencio administrativo Non definido

Iniciar trámite