Detalles do trámite

Iniciar trámite

Nome Solicitude de análise nos SAI

Unidade tramitadora SERVIZO DE APOIO A INVESTIGACION

Finalidade Solicitar un análisis o ensaio en calquera unidade pertencente aos SAI

Descrición 1.- Entrar na páxina dos SAI da UDC.

2.- Abrir a pestana de Servizos para os Usuarios e pinchar en Formularios.

3.- Descargar o formulario correspondente á Unidade onde se desexa realizar o ensaio.

4.- Cubrir dito formulario, imprimilo e asinalo.

5.- Entregalo na Unidade correspondente xunto coas mostras que se desexan analizar.

6.- Unha vez analizadas lle serán enviados os resultados e a nota de cargo polo prezo dos ensaios realizados (as tarifas para os distintos ensaios e tipos de usuario están na páxina web: https://www.sai.udc.es/es/tarifas).

Perfís Cidadán

Normativa Consultar

Información adicional Non hai información adicional

Tipo de trámite Mixto

Require certificado electrónico Non

Require taxas Si

Silencio administrativo Non definido

Iniciar trámite