Detalles do trámite

Iniciar trámite

Nome Alta/Baixa/Modificación terceiros

Unidade tramitadora SERVIZO DE XESTION FINANCEIRA

Finalidade Tramitar as solicitudes de Alta/Baixa/Modificación de datos persoais na base de datos de terceiros da UDC.

Descrición Formalización da solicitude:

1.- As solicitudes deberán enviarse, polo PDI/PAS/Estudante que corresponda.
2.- O Servizo de Xestión Financeira tramitará a solicitude.
3.- No caso de aceptarse, os datos contidos na solicitude pasarán a formar parte da base de datos de terceiros do programa Universitas XXI-EC.

Perfís PDI PAS Estudante

Normativa Consultar

Información adicional Non hai información adicional

Tipo de trámite Electrónico

Require certificado electrónico Si

Require taxas Non

Silencio administrativo Sentido positivo

Iniciar trámite