Detalles do trámite

Iniciar trámite

Nome Solicitude de adquisicións de fondo bibliográfico

Unidade tramitadora SERVIZO DE BIBLIOTECA UNIVERSITARIA

Finalidade Obter o material bibliográfico que se necesite para as actividades académicas e investigadoras.

Descrición Para tramitar a solicitude é necesario:

1.- Enviar cuberto o formulario de solicitude que se encontra na web da Biblioteca Universitaria.

2.- A Sección de Información e Referencia trasladarao á biblioteca especializada do centro que corresponda, onde se valorará a proposta.

3.- O solicitante recibirá a resposta por correo electrónico, e avisaráselle de novo cando a obra chegue á biblioteca.

Perfís PDI PAS Estudante Cidadán

Normativa Consultar

Información adicional Non hai información adicional

Tipo de trámite Electrónico

Require certificado electrónico Non

Require taxas Non

Silencio administrativo Non definido

Iniciar trámite