Detalles do trámite

Iniciar trámite

Nome Bolsas Santander Cure Cepyme de prácticas en empresas

Unidade tramitadora SERVIZO DE ESTUDANTES

Finalidade Programa Bolsas SANTANDER CURE CEPYME Prácticas en Empresa:

Completar a formación universitaria do estudantado e acercalo á realidade do ámbito profesional onde exercerán a súa actividade.

Mellorar a empregabilidade do estudantado, facilitando así a súa posterior inserción laboral.
Promover a realización de prácticas entre o estudantado da UDC.

Descrición Solicitude da bolsa - electrónica

Aceptación/renuncia - papel

Perfís Estudante

Normativa Consultar

Información adicional Non hai información adicional

Tipo de trámite Mixto

Require certificado electrónico Non

Require taxas Non

Silencio administrativo Sentido negativo

Iniciar trámite